عناوین

گروه بندی فرآورده های عایقکاری حرارتی

گروه بندی فراورده های عایقکاری حرارتی با استفاده از نشانه گذاری و یا برچسب گذاری این محصولات انجام می شود. بنابراین نشانه گذاری فراورده های عایقکاری حرارتی اهمیت زیادی در انتخاب و طراحی جداره های ساختمان دارد. با استفاده از برچسب فرآورده، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجه به محل مورد نظر در پوسته ساختمان مانند بام، کف پایین ترین طبقه یا دیواره های خارجی انتخاب کند. با بررسی های بعمل آمده و مقایسه تقسیم بندی یا گونه بندی مصالح عایقکاری در استانداردهای معتبر این نتیجه بدست آمد که استاندارد اروپا با روش زیر انتخاب گردید.

1- فرآورده های پشم معدنی مصنوعی

2-فرآورده های پلی استایرن منبسط ساخته شده در کارخانه

3- فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده ساخته شده در کارخانه

4- فرآورده های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه

5- فرآورده های فوم فنولیک ساخته شده در کارخانه

6- فرآورده های پشم چوب ساخته شده در کارخانه

7- فرآورده های پرلیت منبسط شده ساخته شده در کارخانه

8- فرآورده های الیاف چوب ساخته شده در کارخانه

9- فرآورده های پشم پنبه ساخته شده در کارخانه

10- فرآورده های شیشه سلولی ساخته شده در کارخانه

©طراحی و پیاده سازی زمستان 1390. کلیه حقوق برای آرمان عایق اسپادانا محفوظ است
Designed by Rasool Kamali