3 مهر 1400
استفاده از عایق پشم سنگ در مرکز خرید نکس در کشور سنگاپور
استفاده از عایق پشم سنگ در مرکز خرید نکس در کشور سنگاپور مرکز خرید نکس (NEX) با مساحتی بیش از 25000 مترمربع دقیقاً در بالای ایستگاه […]