3 مهر 1400
استفاده از عایق پشم سنگ در دانشگاه Mahidol تایلند
دانشگاه Mahidol برنامه ای در دست داشت که سالن کنفرانس اصلی خود را در زمینی به مساحت 45 هکتار در قسمت جنوبی دانشگاه و در میان […]