News & Events

کاربرد پشم سنگ در مرکز کنفرانس بین المللی Ningxia

مرکز کنفرانس بین المللی Ningxia محل اصلی دومین نمایشگاه بین المللی مابین کشورهای چین و امارات متحده عربی در سپتامبر سال 2015 بوده است. این ساختمان 70.000 مترمربع زیربنا داشته و یکی از بزرگترین مراکز همایش در شمال چین می باشد.


کارفرما و مهندسان معماری این پروژه استانداردهای سخت گیرانه ای را برای طراحی، مواد و مصالح این ساختمان درنظر گرفتند. برای عایق کاری صوتی و حرارتی این مجموعه مهم از عایق پشم سنگ استفاده شد. به دلیل اینکه پشم سنگ بهترین نوع عایق صوتی و عایق حرارتی از لحاظ کارایی و بازدهی در مدت زمان طولانی بوده و به صورت کامل نیازهای مورد نیاز برای عایق بندی در ساختمانهای بزرگ از قبیل بیمارستان ها، مراکز همایش و کنفرانس و ... را دارد.
علاوه بر ویژگی های فوق الذکر، پشم سنگ ضد آتش نیز بوده و نیز نقش بسیار مهمی در ایجاد یک محیطی با درجه هوای مطلوب، محیط زیست سالم و صرفه جویی انرژی بازی می کند.
©Copyright 2012 Arman Ayegh Espadana. All rights reserved.
Designed by Rasool Kamali