News & Events

استفاده از عایق پشم سنگ در کارخانه جدید فولکس واگن

در کارخانه جدید فولکس واگن (Volex Wagon) که در یکی از شهرهای لهستان نزدیک Wrzesnia واقع شده از پشم سنگ جهت عایق کاری کلیه سطوح استفاده شده است.

این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 100.000 ماشین در زمینی به مساحت 220 هکتار ساخته شده - معادل 300 زمین فوتبال- و بزرگترین کارخانه در سرتاسر شهر Wrzesnia محسوب می شود.


طراحی این کارخانه به گونه ایست که مقدار 210.000 متر مربع عایق پشم سنگ در آن بکار رفته است، به دلیل اینکه ویژگی ضد آتش و عایق صوت بودن این نوع عایق در چنین کارخانه مهم و پر هزینه ای از ملزومات می باشد.
این کارخانه در سال 2016 افتتاح خواهد شد و 3000 فرصت شغلی در این شهر کوچک ایجاد خواهد کرد.
©Copyright 2012 Arman Ayegh Espadana. All rights reserved.
Designed by Rasool Kamali