News & Events

استفاده از عایق پشم سنگ در مرکز خرید کشور کانادا

مرکز خرید Bramalea در شهر Brampton کشور کانادا با وسعت بیش از 90.000 مترمربع پذیرای بیش از 12 میلیون نفر بازدید کننده در طول سال می باشد.

این مرکز خرید دارای 4 فروشگاه عظیم زنجیره ای، فروشگاه های بسیار زیاد، 2 سوپر مارکت مواد غذایی و نیز یک مجموعه رستوران (Food Court) می باشد.


در راستای بهبود، نوسازی و بروز کردن این مرکز خرید، وسعت پارکینگ مسقف آن به بیش از 38.000 متر مربع گسترش یافت و همچنین 30.000 مترمربع فضای فروشگاهی در 2 طبقه به این مرکز خرید اضافه شد.

در این مرکز خرید از عایق صوتی و حرارتی پشم سنگ با پوششی شفاف و صیقلی که زیبایی خاصی به این مکان داده، استفاده شده است. این پوشش سفید صیقلی باعث پراکندگی نور و روشنایی بیشتر فضا و نیز دفع رطوبت می گردد.
©Copyright 2012 Arman Ayegh Espadana. All rights reserved.
Designed by Rasool Kamali